Thông tin tuyển dụng
STT Mã tuyển dụng Hạn nộp Vị trí tuyển dụng Địa điểm Lương
1 2102 31/12/2017 Nhân viên lập trình 5 - 7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
2 2101 30/12/2017 Nhân viên KCS hoàn thiện sản phẩm Hà Nội, Cạnh tranh Xem chi tiết Gửi hồ sơ
3 2100 30/12/2017 Nhân viên kế toán bán hàng Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hệ thống siêu thị BigC, CoopMart và LotteMart trên toàn quốc, Mê Linh, Nam Định, Vĩnh Phúc, 4 - 8 triệu / tháng Xem chi tiết Gửi hồ sơ
4 2099 31/12/2017 Hành chính nhân sự Hà Nội, 4 - 7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
5 2098 31/12/2017 Nhân viên thiết kế Hà Nội, Thóa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
6 2097 30/12/2017 Nhân viên kinh doanh online Hà Nội, 5 - 7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
7 2095 30/12/2017 Nhân viên bán hàng Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hệ thống siêu thị BigC, CoopMart và LotteMart trên toàn quốc, Mê Linh, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, 5-7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ