Thông tin tuyển dụng
STT Mã tuyển dụng Hạn nộp Vị trí tuyển dụng Địa điểm Lương
1 39 25/12/2014 Nhân viên kỹ thuật sửa chữa phần cứng Hà Nội, 5-7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
2 38 05/11/2014 Đăng tin online Hà Nội, thỏa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
3 37 06/12/2014 Nhân viên kế toán bán hàng Bình Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh 3 - 5 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
4 36 10/12/2014 Nhân viên bán hàng Bình Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh 3 - 5 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
5 31 01/12/2014 Nhân viên kỹ thuật bán hàng Bình Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh Theo thỏa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ