Thông tin tuyển dụng
STT Mã tuyển dụng Hạn nộp Vị trí tuyển dụng Địa điểm Lương
1 1079 31/08/2016 Nhân viên kế toán thuế Hà Nội Thóa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
2 83 31/08/2016 Nhân viên bán hàng Hà Nội, 5-7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
3 82 31/08/2016 Nhân viên kỹ thuật sửa chữa phần cứng Hà Nội, Thỏa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
4 81 31/08/2016 Kế toán tổng hợp Hà Nội, 5 -7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
5 80 31/08/2016 Nhân viên lập trình Hà Nội Thỏa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
6 79 31/08/2016 Hành chính nhân sự Hà Nội, 3 - 5 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
7 78 31/08/2016 Nhân viên thiết kế Hà Nội, 7 - 10 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
8 77 31/08/2016 Nhân viên kỹ thuật sửa chữa phần cứng Hà Nội, 4 đến 6 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
9 75 31/08/2016 Nhân viên KCS hoàn thiện sản phẩm Hà Nội, Cạnh tranh Xem chi tiết Gửi hồ sơ
10 74 30/08/2016 Nhân viên kế toán bán hàng Hệ thống siêu thị BigC, CoopMart và LotteMart trên toàn quốc, 3-7 triệu / tháng Xem chi tiết Gửi hồ sơ
11 70 30/08/2016 Nhân viên kỹ thuật bán hàng Hệ thống siêu thị BigC, CoopMart và LotteMart trên toàn quốc, Theo thỏa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ