Thông tin tuyển dụng
STT Mã tuyển dụng Hạn nộp Vị trí tuyển dụng Địa điểm Lương
1 39 25/12/2014 Nhân viên kỹ thuật sửa chữa phần cứng Hà Nội, 5-7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
2 37 06/12/2014 Nhân viên kế toán bán hàng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, T.phố Hồ Chí Minh 3 - 5 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
3 36 10/12/2014 Nhân viên kinh doanh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, T.phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc 3 - 5 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
4 31 01/12/2014 Nhân viên kỹ thuật bán hàng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, T.phố Hồ Chí Minh Theo thỏa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
5 23 31/05/2015 Nhân viên thiết kế Hà Nội, 5 - 7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ