Thông tin tuyển dụng
STT Mã tuyển dụng Hạn nộp Vị trí tuyển dụng Địa điểm Lương
1 69 31/07/2016 Nhân viên kỹ thuật bán hàng Hệ thống siêu thị BigC, CoopMart và LotteMart trên toàn quốc Theo thỏa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
2 67 31/07/2016 Nhân viên kế toán bán hàng Hệ thống siêu thị BigC, CoopMart và LotteMart trên toàn quốc 3-7 triệu / tháng Xem chi tiết Gửi hồ sơ
3 66 31/07/2016 Nhân viên KCS hoàn thiện sản phẩm Hà Nội Cạnh tranh Xem chi tiết Gửi hồ sơ
4 65 31/07/2016 Nhân viên kho Hà Nội 3 - 7 triệu / tháng Xem chi tiết Gửi hồ sơ
5 64 31/07/2016 Nhân viên kỹ thuật sửa chữa phần cứng Hà Nội 4 đến 6 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ