Thông tin tuyển dụng
STT Mã tuyển dụng Hạn nộp Vị trí tuyển dụng Địa điểm Lương
1 1085 31/10/2016 Nhân viên thiết kế Hà Nội Thóa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
2 1084 31/10/2016 Nhân viên kỹ thuật sửa chữa phần cứng Hà Nội Thóa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
3 1080 31/10/2016 Nhân viên bán hàng Hà Nội, 5-7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
4 79 31/10/2016 Hành chính nhân sự Hà Nội, 3 - 5 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ