Thông tin tuyển dụng
STT Mã tuyển dụng Hạn nộp Vị trí tuyển dụng Địa điểm Lương
1 61 30/05/2016 Nhân viên kinh doanh - bán hàng Hệ thống siêu thị BigC, CoopMart và LotteMart trên toàn quốc, Cạnh tranh Xem chi tiết Gửi hồ sơ
2 59 30/05/2016 Nhân viên KCS hoàn thiện sản phẩm Hà Nội, Cạnh tranh Xem chi tiết Gửi hồ sơ