Thông tin tuyển dụng
STT Mã tuyển dụng Hạn nộp Vị trí tuyển dụng Địa điểm Lương
1 1083 30/09/2016 Kế toán tổng hợp Hà Nội, 5 -7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
2 1082 30/09/2016 Nhân viên kỹ thuật sửa chữa phần cứng Hà Nội, Thỏa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
3 1081 30/09/2016 Nhân viên kế toán thuế Hà Nội, Thóa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
4 1080 30/09/2016 Nhân viên bán hàng Hà Nội, 5-7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
5 1079 30/09/2016 Nhân viên kế toán thuế Hà Nội, Thóa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
6 83 30/09/2016 Nhân viên bán hàng Hà Nội, 5-7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ