Thông tin tuyển dụng
STT Mã tuyển dụng Hạn nộp Vị trí tuyển dụng Địa điểm Lương
1 40 31/12/2015 Hành chính nhân sự Hà Nội, 4.000.000 đến 5.000.000 đồng Xem chi tiết Gửi hồ sơ