Thông tin tuyển dụng
STT Mã tuyển dụng Hạn nộp Vị trí tuyển dụng Địa điểm Lương
1 1084 31/12/2016 Nhân viên kỹ thuật sửa chữa phần cứng Hà Nội, Thóa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
2 1081 31/12/2016 Nhân viên kế toán thuế Hà Nội, Thóa thuận Xem chi tiết Gửi hồ sơ
3 1080 31/12/2016 Nhân viên bán hàng Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hệ thống siêu thị BigC, CoopMart và LotteMart trên toàn quốc, Mê Linh, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc 5-7 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
4 79 31/12/2016 Hành chính nhân sự Hà Nội, 4 - 6 triệu Xem chi tiết Gửi hồ sơ
5 75 31/12/2016 Nhân viên KCS hoàn thiện sản phẩm Hà Nội, Cạnh tranh Xem chi tiết Gửi hồ sơ
6 74 31/12/2016 Nhân viên kế toán bán hàng Hệ thống siêu thị BigC, CoopMart và LotteMart trên toàn quốc, 4 - 6 triệu / tháng Xem chi tiết Gửi hồ sơ